ΔΙΑΡΡΗΞΗ ΚΑΤΑΔΟΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑΣ – ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΔΙΑΡΡΗΞΗ ΚΑΤΑΔΟΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑΣ – ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

(εγγραφή προσημείωσης υποθήκης στο ακίνητο – αντικείμενο δωρεάς κι επικουρικά παροχή δικαστικής μεσεγγύησης).

 

Άρθρα 939, 941, 943 παρ.1, 939 ΑΚ, 682 επ., 725, 726, 727, ΚΠολΔ.

 

ΑΡ. ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΑΣ 2925

 

Εταιρία Ε.Π.Ε «…» με αντικείμενο ετοίμων ενδυμάτων σύναψε με ομόρρυθμο εταίρο ομόρρυθμης εταιρίας Ο.Ε. «…» διαδοχικές προφορικές συμβάσεις πώλησης εμπορευμάτων της. Ενώ η εταιρία Ε.Π.Ε «…»   πώλησε και παρέδωσε στον αντισυμβαλλόμενό της τα εμπορεύματα, εκείνος δεν προέβη στην εξόφληση του τιμήματος, παρά την παραλαβή των εμπορευμάτων και τη λήξη της πίστωσης. Κατόπιν αυτού, η εταιρία Ε.Π.Ε «…» πέτυχε την έκδοση Διαταγής πληρωμής εις βάρος της Ο.Ε. «…» η οποία επιδόθηκε στον ομόρρυθμο εταίρο.

Ο ανωτέρω ομόρρυθμος εταίρος μεταβίβασε αιτία δωρεάς προς τρίτο (πατέρα του) ακίνητο ιδιοκτησίας του, πριν τη σύναψη των αγορών.

Η Ε.Π.Ε «…» άσκησε αγωγή διαρρήξεως της ανωτέρω δικαιοπραξίας (δωρεάς) ως καταδολιευτικής ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πρέβεζας και παράλληλα αίτηση ασφαλιστικών μέτρων με αίτημα εγγραφή προσημείωσης υποθήκης στο ακίνητο – κι επικουρικά παροχή δικαστικής μεσεγγύησης συντηρητικής κατάσχεσης.

Το Ειρηνοδικείο Πρέβεζας έκρινε ότι κατά το χρόνο σύναψης της δωρεάς (δικαιοπραξίας) ο ομόρρυθμος εταίρος και η ομόρρυθμη εταιρία της οποίας ήταν εταίρος και ευθυνόμενος έτσι για τα χρέη της δεν είχε την ιδιότητα του οφειλέτη της ενάγουσας, συνεπώς η αγωγή διάρρηξης δεν ασκήθηκε νομίμως.

Ως προς την κύρια βάση του αιτήματος: Η αίτηση ασφαλιστικών είναι απορριπτέα ως μη νόμιμη αφού δεν έχει διαταχθεί διάρρηξη της ανωτέρω δικαιοπραξίας (δωρεάς) με τελεσίδικη δικαστική απόφαση, αλλά ούτε και παρασχέθηκε η συγκατάθεση τρίτου κυρίου του ακινήτου, για εγγραφή προσημείωσης υποθήκης στο ακίνητό του.

Ως προς την επικουρική βάση του αιτήματος: Σχετικά με την παροχή δικαστικής μεσεγγύησης το δικαστήριο απέρριψε την αίτηση κρίνοντας ότι δεν αρκούν για την λήψη ασφαλιστικών μέτρων ούτε ο γενικός κίνδυνος πιθανής μεταβολής στο μέλλον της περιουσιακής κατάστασης των καθ΄ων αλλά ούτε και η ελαττωμένη περιουσιακή κατάσταση του καθ΄ου – οφειλέτη ομορρύθμου εταίρου. Αντίθετα πιθανολογήθηκε ότι υφίστανται περιουσιακά στοιχεία του ανωτέρω ομόρρυθμου εταίρου μέλους της εταιρίας που την καθιστούν φερέγγυα καθώς στο μεταξύ διάστημα έλαβε χώρα συμφωνία ρύθμισης οφειλής της απαίτησης της αιτούσας η οποία τηρείται εκ μέρους της ομόρρυθμης εταιρίας,(προσκομίστηκαν τραπεζικές αποδείξεις) συνεπώς καθίσταται ανίσχυρη η επίκλησή της αιτούσας περί κινδύνου μη ύπαρξης αξιόχρεου περιουσιακού στοιχείου του οφειλέτη.

Ομοίως για τους ίδιους λόγους το Π Πρ Πρέβεζας απέρριψε την αγωγή περί καταδολιεύσεως.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ : 23-5-2014

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s