ΦΡΕΝΟ ΣΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

ΦΡΕΝΟ ΣΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Η τρέχουσα οικονομική κατάσταση (συμπίεση των οικογενειακών εισοδημάτων, αύξηση συντελεστών φορολόγησης εισοδημάτων και ακίνητης περιουσίας), έχει οδηγήσει έναν στους δύο δανειολήπτες σε δυσκολίες αποπληρωμής των οφειλών τους προς τις τράπεζες. Οι τράπεζες, πριν ακόμη καταγγείλουν τις δανειακές συμβάσεις, μετά την καθυστέρηση μίας ή δύο δόσεων καταφεύγουν σε «εταιρείες ενημέρωσης», οι οποίες δεν είναι τίποτε άλλο από τις γνωστές σε όλους εισπρακτικές εταιρείες. Στην περίπτωση αυτή, άτομα ακατάλληλα κατά το νόμο (σύμφωνα με τα προσόντα και τον τρόπο συμπεριφοράς που πρέπει να επιδεικνύουν), με καθημερινές τηλεφωνικές κλήσεις σε ακατάλληλες ώρες (δυστυχώς επιτρέπεται να σας τηλεφωνούν ακόμη και σε ώρες κοινής ησυχίας), φροντίζουν να σας καταστήσουν σαφές, ότι κινδυνεύετε εάν δεν πληρώσετε. Πολλές φορές ο ίδιος δανειολήπτης μπορεί να δεχθεί τηλεφωνικές κλήσεις από δύο ή και τρεις διαφορετικές εταιρείες, για το ίδιο δάνειο. Οι διάφοροι υπάλληλοι των εταιρειών αυτών χρησιμοποιούν στοιχεία προσωπικά που σχετίζονται είτε με την ταυτότητα του δανειολήπτη είτε με την οφειλή, χρησιμοποιώντας ύφος επιτακτικό έως εκφοβιστικό και προειδοποιούν με άμεσες κατασχέσεις και με διαδικασίες πλειστηριασμού αν το χρέος δεν εξοφληθεί σύντομα. Πλήθος, μάλιστα, είναι τα παράπονα που φτάνουν σε καθημερινή βάση τόσο στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, όσο και στον Τραπεζικό Μεσολαβητή, από καταναλωτές, οι οποίοι διαμαρτύρονται και καταγγέλλουν αθέμιτες πρακτικές με καθημερινά και πιεστικά τηλεφωνήματα.

Μάλιστα δεν είναι λίγες οι φορές που οι ανωτέρω εταιρείες τηλεφωνικά ζητούν από τους δανειολήπτες να ρυθμίσουν τα χρέη τους και χωρίς να το γνωρίζουν οι τελευταίοι, δημιουργούνται «πρακτικά συμφωνίας» που απομαγνητοφωνούνται και τελικά τα ποσά αυτά διεκδικούνται από τις τράπεζες. Για τους λόγους αυτούς, οι Ενώσεις Προστασίας Καταναλωτών έχουν προειδοποιήσει τα μέλη τους να είναι πολύ προσεκτικά στις τηλεφωνικές επικοινωνίες με τους υπαλλήλους των εισπρακτικών εταιρειών.

Οι εισπρακτικές εταιρείες στις περιπτώσεις αυτές παραβιάζουν τον νόμο καθώς υποχρεούνται μόλις λάβουν τα προσωπικά δεδομένα των οφειλετών και πριν αρχίσουν να τηλεφωνούν, να τους ενημερώσουν εγγράφως ότι έχουν τα προσωπικά τους στοιχεία. Επιπλέον στο πρώτο τηλεφώνημα προς τον οφειλέτη έχουν την υποχρέωση να τους λένε το όνομα του υπεύθυνου της εταιρείας με τον οποίο συνομιλούν, τον σκοπό χρήσης των προσωπικών τους δεδομένων και ότι θα κάνουν χρήση των δεδομένων αυτών.

Εάν δεν το πράξουν και εάν παραβιάσουν το νόμο, γεννιέται δικαίωμα αποζημίωσής σας εναντίον τους και εναντίον της τράπεζας που έδωσε τα στοιχεία σας, για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης!

Η παραβίαση της νομοθεσίας από τις εισπρακτικές εταιρίες, έχει πλέον νομολογηθεί ότι προκαλεί ηθική βλάβη στον οφειλέτη, με προσβολή της προσωπικότητάς του ή μείωσής του ενώπιον τρίτων. Είναι, λοιπόν, εξαιρετικά σημαντικό να γνωρίζουμε τα δικαιώματά μας απέναντι σε τέτοιες πρακτικές των εισπρακτικών εταιρειών, ώστε να μπορούμε να προστατευτούμε από αυτές με αποτελεσματικό τρόπο και γιατί όχι να αξιώσουμε την αποζημίωση που προβλέπεται από τον νόμο.

Αναλυτικότερα για τα δικαιώματα των καταναλωτών, και τις προϋποθέσεις αποζημίωσής τους λόγω παραβίασης της κείμενης νομοθεσίας :

Ποιο είναι, λοιπόν, το νομικό πλαίσιο λειτουργίας των εισπρακτικών εταιριών και ποια τα δικαιώματα οφειλετών στις περιπτώσεις εκείνες που δέχονται τηλεφωνήματα από αυτές σχετικά με τις οφειλές τους και την διευθέτηση αυτών:

 1. Δεν επιτρέπεται να καλεί η εισπρακτική εταιρεία τους οφειλέτες χωρίς προηγουμένως την δική τους εξουσιοδότηση, δηλαδή θα πρέπει προηγούμενα η τράπεζα με την οποία είχαν συμβληθεί να τους έχει ενημερώσει σχετικά με την εταιρεία, με την οποία συνεργάζεται και η οποία στην πορεία θα τους παίρνει τηλέφωνο. Δηλαδή η τράπεζα στην οποία έχετε το δάνειο ή την πιστωτική κάρτα θα πρέπει να σας ενημερώσει για την εταιρεία με την θα οποία συνεργάζεται και θα σας καλεί για την οφειλή σας.
 2. Η ανωτέρω συγκατάθεση θα πρέπει να προκύπτει εγγράφως και φυσικά χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση των οφειλετών.
 3. Εφόσον υπάρχει γραπτώς η συγκατάθεση των οφειλετών, θα πρέπει οι τράπεζες πριν από κάθε ενέργεια προς ενημέρωση από τις εισπρακτικές εταιρείες για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους, να έχουν διασταυρώσει με τους οφειλέτες τις οφειλές τους με κάθε διαθέσιμο τρόπο, να έχουν ταυτοποιήσει τα στοιχεία τους και να τους έχουν ενημερώσει για τη  διαβίβαση των προσωπικών τους δεδομένων τους στην εισπρακτική εταιρεία.
 4. Σε περιπτώσεις οφειλών οι οποίες είτε έχουν υποβληθεί σε ρύθμιση ή διακανονισμό που τηρείται ή έχει παρέλθει ο χρόνος της παραγραφής, δεν επιτρέπεται στην τράπεζα να προβεί στην ανωτέρω ανάθεση προς τις εισπρακτικές εταιρείες.
 5. Δεν επιτρέπεται οι εισπρακτικές να καλούν τους οφειλέτες σε καθημερινή βάση για την ίδια οφειλή (το πολύ κάθε δεύτερη η μέρα και μόνο εργάσιμες από τις 9.00 έως 20.00) όπως επίσης και να τους καλούν στον χώρο εργασίας τους ή να ενημερώνουν τρίτους για την οφειλή τους. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει όταν τους καλούν να έχουν εμφανή τον αριθμό προέλευσης της κλήσης.
 6. Σε κάθε κλήση θα πρέπει οι υπάλληλοι των εισπρακτικών εταιρειών που τηλεφωνούν να κάνουν ταυτοποίηση των στοιχείων τους, να ενημερώνουν για την ιδιότητά τους, το ονοματεπώνυμό τους, τον αριθμό μητρώου της εταιρείας, να ενημερώνουν για τυχόν καταγραφή των συνομιλιών καθώς και για την παραμονή τους για δώδεκα μήνες στα αρχεία της εταιρείας. Κατόπιν των ανωτέρω μπορούν να προβούν σε οποιαδήποτε ενημέρωση σχετικά με την οφειλή.
 7. Οι οφειλές θα πρέπει να είναι ληξιπρόθεσμες.
 8. Οι εισπρακτικές εταιρείες θα πρέπει να περιλαμβάνονται στο Μητρώο Εταιρειών Ενημέρωσης Οφειλετών και δεν επιτρέπεται στην τράπεζα η ανάθεση εντολής ενημέρωσης για την ίδια ληξιπρόθεσμη οφειλή σε περισσότερες από μία εισπρακτική εταιρεία.
 9. Οι εισπρακτικές εταιρείες είναι υποχρεωμένες κατόπιν σχετικής αίτησης των οφειλετών  να τους χορηγούν αναλυτική βεβαίωση των οφειλών τους ή ακόμη και το περιεχόμενο των καταγεγραμμένων συνομιλιών. Οι καταγεγραμμένες συνομιλίες διατηρούνται στο αρχείο της εταιρείας για ένα χρόνο.
 10. Σε κάθε περίπτωση οι οφειλέτες μπορούν να συμβουλευθούν το Μητρώο Εταιρειών Ενημέρωσης Οφειλετών που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή ή να καλούν στο Τμήμα Μητρώου της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή (τηλ.  213-1514346).
 11. Απαγορεύεται η άσκηση ψυχολογικής βίας, η προσβλητική συμπεριφορά και  χρήση προσβλητικών εκφράσεων προς τους οφειλέτες.

Σε περιπτώσεις λοιπόν κατά τις οποίες κάποιες ή όλες από τις παραπάνω προϋποθέσεις δεν πληρούνται, τότε τόσο η εισπρακτική εταιρεία όσο και η δανείστρια – τράπεζα παραβιάζουν το νομικό πλαίσιο που καθορίζει τον τρόπο λειτουργίας των εταιρειών αυτών και τα προσωπικά σας δεδομένα και ενέχονται και οι δύο εις ολόκληρον απέναντι στους οφειλέτες σε καταβολή χρηματικής αποζημίωσης λόγω ηθικής βλάβης.

Μέχρι στιγμής έχει εκδοθεί πλήθος δικαστικών αποφάσεων που δικαιώνει τους δανειολήπτες υποχρεώνοντας τις τράπεζες και τις εισπρακτικές εταιρίες, να αποζημιώσουν τους θιγόμενους.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s