ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΤΑ ΝΠΔΔ.

ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΤΑ ΝΠΔΔ.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ. ΔΥΝΑΤΗ Η ΕΚΔΟΣΗ ΔΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΔΗΛΩΣΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘ’ ΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΤΟ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΤΟ ΤΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ.

 

ΑΡΘΡ. 623 επ, 443, 625 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 παρ. 24 Ν. 2207/94) Κ.Πολ.Δ.

 

Εκκρεμής υπόθεση του αρχείου μας.

 

Δυνάμει προκήρυξης της Π.Ε. Πρέβεζας, η οποία καταρτίσθηκε νόμιμα με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, διεξήχθη ανοικτός διεθνής διαγωνισμός (επαναληπτικός) για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς ….., για χρονικό διάστημα ….με τους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται σε αυτή.

Στον εν λόγω διαγωνισμό μεταξύ άλλων συμμετείχε και ο εντολέας μας ΚΤΕΛ Ν ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΕ, καταθέτοντας προσφορά για τμήματα του προβλεπομένου από την προκήρυξη μεταφορικού έργου.

Εγκρίθηκε το αντίστοιχο πρακτικό της επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισμού και εισήγησης για ανάθεση και κατακυρώθηκαν τα αποτελέσματα του διενεργηθέντος διαγωνισμού στους μειοδότες των οποίων οι προσφορές υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα, τα δικαιολογητικά συμμετοχής και οι τεχνικές προσφορές ήταν σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, οι οικονομικές προσφορές κρίθηκαν συμφέρουσες, υποβλήθηκαν δε τα προβλεπόμενα από το άρθρο 6 του Π.Δ. 118/2007 και την οικεία διακήρυξη δικαιολογητικά κατακύρωσης.

Νομίμως κατακυρώθηκαν σε εμένα τμήματα του διαγωνισμού.

Με την υπ’ αριθμ. …. πράξη του Ζ’ κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου κρίθηκε ότι δεν κωλύεται η υπογραφή των σχεδίων συμβάσεων του ανωτέρω διεξαχθέντος διεθνή διαγωνισμού. Κατόπιν αυτού συνήφθησαν οι σχετικές συμβάσεις με πολύ όμως μεγάλη καθυστέρηση λόγω της δαιδαλώδους διαδικασίας. Εδώ και μήνες όμως ήδη εκτελούνταν η προκηρυχθείσα μεταφορά.

Με νομοθετική ρύθμιση, προβλέφθηκε η εξόφληση του τιμήματος μεταφοράς, για το χρόνο προ της υπογραφής της συμβάσεως «…κατ’ ανάλογο τρόπο και ανάλογες προϋποθέσεις αυτών, που ορίζονται στη μεταγενέστερη σύμβαση μεταφοράς που επιτεύχθηκε κατόπιν διαγωνισμού». Άρα η οφειλή της μεταφοράς για το χρόνο πριν την υπογραφή της συμβάσεως δεν στηρίζεται σε διοικητική σύμβαση.

Σε κάθε περίπτωση έχει νομολογηθεί ότι είναι δυνατή η έκδοση διαταγής πληρωμής και στα πλαίσια διοικητικής σύμβασης, από τα πολιτικά Δικαστήρια, αφού κατά τη Διοικητική Διαδικασία δεν προβλέπεται ανάλογη διαδικασία.

Το ΚΤΕΛ Ν ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΕ υλοποίησε το ανατεθέν συμβατικό αντικείμενο από την ημερομηνία κατακύρωσης μέχρι σήμερα, όπως προκύπτει από τις διαβιβασθείσες στην καθ’ ης βεβαιώσεις των Διευθυντών των Σχολικών Μονάδων του Νομού.

 

Όπως προκύπτει από το υπ’ αριθμ. πρωτ. … έγγραφο της καθ’ ης, παρά την εκπλήρωση των δικών μου υποχρεώσεων το καθ’ ου, δεν κατέβαλλε μέχρι σήμερα το συμφωνηθέν τίμημα των υπηρεσιών που παρείχα, το οποίο έχει καταστεί πλέον ληξιπρόθεσμο και απαιτητό, για λόγους που δεν οφείλονται στο ίδιο, αλλά σε καθαρά γραφειοκρατική διαδικασία.

Η ως άνω δήλωση του καθ’ ου ΝΠΔΔ αυτή ιδρύει αφ` εαυτής ενοχική υποχρέωση εκπλήρωσης της αναγνωρισθείσας απαίτησης, εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, οι οποίες συνίστανται στη δήλωση βούλησης του αναγνωρίζοντος αναφορικώς προς ορισμένη έννομη σχέση με πρόθεση υποχρέωσης, απευθυνόμενη προς εκείνον που αποκτά δικαίωμα με την αναγνώριση και την οποία (δήλωση) ο τελευταίος αποδέχεται, ρητώς ή σιωπηρώς.

Η ως άνω δήλωση, η οποία είναι διαφορετική από τη ρυθμιζόμενη από το άρθρο 873 ΑΚ αφηρημένη υπόσχεση ή αναγνώριση χρέους, ιδρύει νέα αυτοτελή βάση υποχρέωσης προς εκπλήρωση παροχής, ήτοι ενοχή αυτοτελή και ανεξάρτητη από την υποκείμενη αιτία, όταν τούτο θελήθηκε από τους συμβαλλόμενους, οι οποίοι δεν απέβλεψαν μόνο στην παροχή αποδεικτικού μέσου περί της ύπαρξης του χρέους.

Αποκλειστικός σκοπός της έγγραφης δήλωσης αναγνώρισης ορισμένου χρέους είναι η προσπόριση στον πιστωτή νέας βάσης αγωγής και η δημιουργία νέου λόγου υποχρέωσης για τον οφειλέτη.

Επειδή άλλως και όλως επικουρικώς, η ως άνω δήλωση συνιστά αφηρημένη υπόσχεση χρέους, η οποία δεσμεύει απόλυτα την καθ’ ης.

 

Κατόπιν αυτών το Δικαστήριο, δέχθηκε και εξέδωσε διαταγή πληρωμής, ποσού ίσου με το αναφερόμενο ως οφειλόμενο και ληξιπρόθεσμο, στη δήλωση της καθ’ ης.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 3-4-2015

Υπόθεση του προσωρινού αρχείου μας.

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s