ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΔΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ. ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΥΟ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ. ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΟΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ ΝΑ ΚΑΤΑΛΗΞΕΙ ΣΕ ΔΥΟ ΜΟΝΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΞ ΑΥΤΩΝ. ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΟΤΙ ΚΑΚΩΣ ΨΗΦΙΣΕ ΚΑΙ Η ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΥΣΗ ΑΛΛΟΙΩΝΟΝΤΑΣ ΕΤΣΙ ΤΗ ΒΟΥΛΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ. ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΘΡΟΥ 152 Ν 2363/2006.

Άρθρ. 151, 152 του Ν 3463/2006, Άρθρ. 6 παρ 1α, 3 Ν 2839/2000, άρθρ. 74, 240 του Ν 3463/2006.

 

Για τη συγκεκριμένη υπόθεση, δεν μπόρεσα να εντοπίσω νομολογιακό προηγούμενο, και κατά συνέπεια η απόφαση της επιτροπής του άρθρ. 152 Ν 2363/2006, όπως και τα τυχόν Δικαστήρια που θα επιληφθούν στη συνέχεια, θα επιληφθούν το πρώτον για τα εξής νομικά ζητήματα:

1.Εάν η συμπολίτευση δεν καταλήξει από κοινού σε πρόταση κοινών υποψηφίων, δικαιούται η μειοψηφία της να προτείνει και η ίδια υποψήφιο ή αποκλείεται της διαδικασίας;

2.Δικαιούται ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου να αποκλείσει υποψηφιότητα που υποβλήθηκα κατά τα ανωτέρω, από την αντιπολίτευση;

  1. Επί των περισσοτέρων υποψηφίων, θα ψηφίσει μόνο η αντιπολίτευση ή το σύνολο του Δημοτικού Συμβουλίου κατά τα οριζόμενα στο άρθρ. 240 Ν 3463/2006.

 

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

  1. Το άρθρ. 240 του Ν 3463/2006 ρητά αναφέρει ότι τα μέλη των διοικήσεων των Νομικών Προσώπων του Δήμου, ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ από το Δημοτικό Συμβούλιο. Κυρίαρχο όργανο είναι το ΔΣ το οποίο δεν αποφασίζει μόνο για τον ορισμό των μελών που προτάθηκαν από την αντιπολίτευση, αλλά ακόμη και για αυτά που προτείνονται από την συμπολίτευση. Άρα δεν αρκεί μόνη η υποψηφιότητα αλλά και η αποδοχή αυτής από το κυρίαρχο όργανο του Δήμου. Δεν μπορεί προταθείς υποψήφιος να εκλεγεί πχ με 0 ψήφους – πράγματι ένας εκ των υποψηφίων της μειοψηφίας μετά την αποχώρηση μερίδας δημοτικών συμβούλων από την ψηφοφορία, δεν έλαβε κανένα ψήφο.
  2. Η αντιπολίτευση δεν κατέληξε σε συμφωνία ως προς την πρόταση δύο μόνο υποψηφίων για το διοικητικό συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πρέβεζας. Το Δημοτικό Συμβούλιο και ο πρόεδρος αυτού, μην μπορώντας και μη έχοντας δικαίωμα επέμβασης εκ του νόμου, δεν μπορεί να κάνει τίποτε άλλο από το να αποδεχθεί όλες τις κατατεθείσες υποψηφιότητες και να τις θέσει σε ψηφοφορία, όπως και έκανε. Μετά την διαφωνία της ελάσσονος αντιπολίτευσης και τη αποχώρηση της από την ψηφοφορία, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη συγκρότηση – όρισε το ΔΣ του ΛΤ με τη συμμετοχή σε αυτό των δύο εκ των τεσσάρων υποψηφίων της αντιπολίτευσης.
  3. Όπως προκύπτει από τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά δημοσίας συνεδριάσεως του ΔΣ αλλά και από την ίδια την απόφαση, ο πρόεδρος του ΔΣ ρώτησε εάν η μειοψηφία στο σύνολό της προτίθεται να καταθέσει τις δύο υποψηφιότητες που προβλέπεται από το νόμο σύμφωνα με το άρθρ. 240 του Ν 3463/2006 (ΔΚΚ). Στην απόφαση επίσης αναγράφεται ότι α) προτάθηκαν από την αντιπολίτευση 3 υποψήφιοι β) ζητήθηκε από τον πρόεδρο του ΔΣ να προχωρήσει η αντιπολίτευση σε διαβούλευση για να καταλήξει στα πρόσωπα δύο υποψηφίων καλώντας τα μέλη της συμπολίτευσης να αποχωρήσουν από την αίθουσα για να δοθεί ευχέρεια συνεννόησης έστω και εκείνη την ύστατη στιγμή. Επίσης αναφέρεται στην απόφαση η αποτυχία της αντιπολίτευσης να καταλήξει σε δύο υποψηφίους και η λήψη απόφασης για ψηφοφορία ώστε από τους 3 υποψηφίους να επιλεγούν οι 2.

Β. Η ΑΠΟΨΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΥΓΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Κατά το νόμο, το μόνο κρίσιμο ζήτημα, είναι η συμμετοχή στη διοίκηση του ΛΤ δύο μελών της αντιπολίτευσης που θα ελέγχουν τη συμπολίτευση. Κατά τους προσφεύγοντες όμως, κρίσιμο δεν είναι αυτό, αλλά η συμμετοχή στη διοίκηση του ΛΤ των δικών τους υποψηφίων. Για το λόγο αυτό, με προσφυγή που άσκησαν κατά του κύρους της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ζητούσαν να ψηφίσει μόνο η αντιπολίτευση για τους δύο αυτούς υποψηφίους.

Γ. ΝΟΜΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Σκοπός του νομοθέτη και αυτό που επιθυμεί με τη θέσπιση της συγκεκριμένης διάταξης, δεν είναι η επιλογή συγκεκριμένου υποψηφίου που προτείνεται από συγκεκριμένο μέρος της αντιπολίτευσης, αλλά η ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΚΑΙ ΜΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ (εν συνόλω και χωρίς ποιοτικές διακρίσεις συνδυασμών μείζονος ή ελάσσονος αντιπολίτευσης), προκειμένου να ελέγχεται η πλειοψηφία. Αν ήθελε κάτι διαφορετικό ο νομοθέτης θα το όριζε όπως με τον ορισμό των μελών τη μειοψηφίας στην οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή ποιότητας ζωής (άρθρ. 74 Ν 3463/2006).

Κατά το νομοθέτη είναι αδιάφορο το πως θα συνεννοηθεί η αντιπολίτευση μεταξύ της για να προτείνει τους υποψηφίους της που θα στελεχώσουν τα όργανα. Κανείς άλλωστε δεν μπορεί να την υποχρεώσει προς τούτο. Η υποχρέωση συνεννόησης και το σχετικό έλλειμμα αυτής δεν μπορεί να μετατίθεται στο νομικό πρόσωπο -που μετά την απόφαση ακύρωσης και μέχρι την περάτωση της νομικής διαδικασίας μένει χωρίς διοίκηση. Με τρόπο ανάλογο ο νομοθέτης υποχρεώνει το Δημοτικό Συμβούλιο να «συμπράξει» στην επιλογή Συνηγόρου του Δημότη. Η διατύπωση του άρθρου 240 Ν 3463/2006 δεν είναι ελλιπής αλλά σκόπιμη.

Η επίτευξη συναίνεσης εξαρτάται κατά το άρθρ. 240 ΔΚΚ από την αντιπολίτευση η οποία οφείλει να συμφωνήσει μεταξύ της. Η συμφωνία αυτή όμως δεν μπορεί να επιβληθεί. Αν δεν μπορεί να επιτευχθεί τότε αυτονόητα, θα υπάρχουν περισσότεροι υποψήφιοι εκ της αντιπολιτεύσεως, μεταξύ των οποίων επιλέγει – ορίζει το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο διοίκησης, το Δημοτικό Συμβούλιο.

Δ. ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο κος Γ Γρ της αποκεντρωμένης διοίκησης, αποφαινόμενος για θέμα που εκφεύγει του ελέγχου νομιμότητας, έκανε δεκτή την προσφυγή που ασκήθηκε και ακύρωσε την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Αναφέρει μάλιστα στην απόφασή του: «στη διαδικασία ενώπιον του δημοτικού συμβουλίου, όπου συνήλθαν οι δεκατρείς σύμβουλοι της μειοψηφίας για τον ορισμό των δύο εκπροσώπων της στο Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πρέβεζας και ενώ οι κκ Καλλίνικος Διονύσης και Τσούτσης Παναγιώτης, δημοτικός σύμβουλος και δημότης, αντίστοιχα, έλαβαν από εννιά θετικές ψήφους, της δημοτικής παράταξης ΑΣΥΠ απέχουσας με δήλωσή της από τη διαδικασία, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου αντί να δεχτεί τον ορισμό σύμφωνα με την παραπάνω έκφραση της βούλησης της πλειοψηφίας των δημοτικών συμβούλων της μειοψηφίας, αποδέχθηκε ενώπιον του συνόλου των μελών το δημοτικού συμβουλίου τις υποψηφιότητες των κκ Παππά Δημητρίου, δημοτικού συμβούλου και Ρέππα Φιλίας, δημότισσας, εκ μέρους της παράταξης ΑΣΥΠ, η οποία όπως προελέχθηκε απείχε τη ειδικής διαδικασίας του συνόλου των μελών της μειοψηφίας. Ακολούθως δια της ψηφοφορίας του συνόλου των μελών του δημοτικού συμβουλίου εξελέγησαν οι κκ Παππάς Δημήτριος και Ρέππα Φιλία, οι οποίοι δεν ήταν οι οριζόμενοι από τη μειοψηφία, με αποτέλεσμα η πλειοψηφούσα παράταξη του δημοτικού συμβουλίου να καθορίσει και τους δύο εκπροσώπους της μειοψηφίας».

Ε. ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡ. 152 ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΩΣ ΑΝΩ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ κ Γ. ΓΡ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ.

Ο Δήμος προσέφυγε κατά της απόφασης αυτής ισχυριζόμενος ότι:

-Λήψη απόφασης από συλλογικό όργανο σημαίνει πάντα, ψηφοφορία. Αν δεν υπάρχει το δικαίωμα έκφρασης γνώμης τότε δεν έχουμε απόφαση δημοτικού συμβουλίου αλλά διοικητική διαπιστωτική πράξη. Η συμπολίτευση δικαιούται και υποχρεούται κατά το άρθρ. 240 του Ν 3463/2006 να ψηφίζει – ορίζει για τους υποψηφίους που προέρχονται από την αντιπολίτευση, όπως ακριβώς έκανε και η αντιπολίτευση για τους συμβούλους που προτάθηκαν από την συμπολίτευση.

-Καμία αναφορά δεν υπάρχει στα πρακτικά δημοσίας συνεδριάσεως της ακυρωθείσας απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που να επιβεβαιώνουν τους πρώτους στίχους του ανωτέρω αποσπάσματος της προσβαλλομένης. Καμία προσφυγή ή νύξη δεν υπάρχει κατά του κύρους και της ακρίβειας των πρακτικών δημοσίας συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου από κανέναν, ούτε δε από τους προσφεύγοντες. Τα όποια «περιστατικά» της άτυπης διαδικασίας που τήρησε η αντιπολίτευση διασκεπτόμενη καθώς και τα αποτελέσματα αυτής, είναι εντελώς αδιάφορα, και ως μη προβλεπόμενα από τα νόμο, δεν αποτελούν γεγονότα και δεν μπορεί ο Δήμος να αντιλέξει σε αυτά αφού αφενός δεν τα γνωρίζει αφετέρου δεν υφίστανται.

-Ποια διάταξη νόμου δίνει το δικαίωμα στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου να απορρίψει υποψηφιότητα της αντιπολίτευσης;

-Οι κκ Παππάς Δημήτριος και Ρέππα Φιλία που εκλέχθηκαν τελικά, ήταν οριζόμενοι από την αντιπολίτευση – μειοψηφία, όπως ορίζει ο νόμος.

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η συγκεκριμένη απόφαση φυσικά και δεν μπορεί να ακυρωθεί για λόγους ποσόστωσης του Ν 2839/2000. Πλην όμως, ταυτόχρονα, την ίδια ημέρα, μαζί με την υπό κρίση απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, ο κος Γ Γρ ακύρωσε και άλλη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούσε τη συγκρότηση άλλου οργάνου (ΔΕΥΑ Πρέβεζας). Εκεί, έκρινε ότι δεν μπορούσε να προβάλλει τους λόγους με τους οποίους ακύρωσε και την υπό κρίση απόφαση, αφού σύμφωνα με το δικό του σκεπτικό στη συγκρότηση του ΔΣ της ΔΕΥΑ Πρέβεζας κατά τη γραμματική ερμηνεία που παραθέτει, του εφαρμοστέου άρθρ. 3 του Ν 1069/80, εκεί δεν αναφέρεται για τη μειοψηφία η φράση «ορίζεται από τη μειοψηφία» αλλά η λέξη «προέρχεται από τη μειοψηφία». Εκεί λοιπόν, αν και εσφαλμένα (όπως αναλυτικά περιγράφω στην άλλη προσφυγή μου), την ποσόστωση τη βρήκε και επίσης ακύρωσε απόφασή μου.

Εν προκειμένω όμως, όπου με την απόφασή του προκαλεί ακυρότητα συγκρότησης οργάνου λόγω προταθείσας ποσόστωσης, (γενομένης δεκτής της απόψεως του κ Γ Γρ περί αποκλειστικών υποψηφιοτήτων της αντιπολίτευσης μόνο των  κκ Διονύσιου Καλλίνικου και Παναγιώτη Τσούτση), την ακυρότητα όχι μόνο δεν τη βρήκε, αλλά ΤΗΝ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΚΙΟΛΑΣ.

Αν λοιπόν απορριφθεί η προσφυγή μου και παρ’ ελπίδα παραμείνει και επικυρωθεί η προσβαλλόμενη απόφαση του κ Γ Γρ, η συγκρότηση του νομικού προσώπου του ΔΛΤ θα είναι παντελώς άκυρη λόγω ποσόστωσης, αφού η μειοψηφία παραβαίνοντας το άρθρ. 6 του Ν 2839/2000, αν και έπρεπε να υποδείξει αλλά και να εκλέξει το 1/3 των υποψηφίων της από κάθε φύλλο και άρα εν προκειμένω έναν άντρα και μία γυναίκα, ΥΠΕΔΕΙΞΕ ΔΥΟ ΑΝΤΡΕΣ.

 

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ Η ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 15-6-2017

ΕΚΚΡΕΜΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s