ΑΓΩΓΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΤΩΣΗ ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΙΧΙΟΥ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΕΝΤΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΕΝΑΓΟΝΤΩΝ – ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ.

(Άρθρα 105 και 106 ΕισΝΑΚ, ν. 1406/1983 αρθρ. 1 παρ 2 περ. η’, ν. 3155/1955, 914, 297 και 298 ΑΚ).

Προσωρινό αρχείο μας.

Σύμφωνα με το άρθρ. 1 περ. η του Ν 1406/1983 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρ. 48 παρ. 1 Ν 3900/2010, τροποποιήθηκε το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν 1406/1983,  που ορίζει ότι όλες οι διαφορές που αφορούν απαιτήσεις αποζημιώσεως οποιασδήποτε μορφής για ζημιές που έχουν προκληθεί από όργανα των ΟΤΑ σύμφωνα με τα άρθρ. 105 και 106 ΕισΝΑΚ, πλην αυτών που αφορούν ζημιές εξ αυτοκινήτου, υπάγονται στην αρμοδιότητα των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων.

Η έρευνα αυτή γίνεται σε οποιαδήποτε στάση της δίκης, ακόμη και δεν προβλήθηκε η έλλειψη δικαιοδοσίας από τους διαδίκους, διότι οι διατάξεις που καθορίζουν τη δικαιοδοσία του δικαστηρίου αφορούν τη δημόσια τάξη. Αν διαπιστωθεί το δικαστήριο ότι δεν έχει δικαιοδοσία, θα απορρίψει, χωρίς άλλη έρευνα, την αγωγή ή την αίτηση.

Οι ενάγουσες άσκησαν αγωγή αποζημιώσεως κατά του Δήμου (…) και κατά τρίτου φυσικού προσώπου (έτερου εναγόμενου), ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου, αξιώνοντας την αποκατάσταση της όποιας θετικής και αποθετικής ζημίας που υπέστησαν, λόγω κατολίσθησης όμορης υπερκείμενης «δημοτικής» οδού και τοιχίου αντιστήριξης, εντός της ιδιοκτησίας τους. Το τοιχίο δεν είχε κατασκευασθεί από τον εναγόμενο Δήμο, παρότι είχε εκπονηθεί μελέτη από τις αρμόδιες υπηρεσίες του. Η συγκεκριμένη κατασκευή που επιχειρήθηκε από ιδιώτη, δεν είναι εγκεκριμένο Δημοτικό έργο και δεν χρηματοδοτήθηκε από το Δήμο.

Τα Δημοτικά έργα υλοποιούνται με απόφαση έγκρισης εκτέλεσής τους από την Προϊσταμένη Αρχή που είναι το Δημοτικό Συμβούλιο και η οικονομική επιτροπή του Δήμου. Ως εκ τούτου για το συγκεκριμένο έργο δεν υπάρχουν απόφαση ανάθεσης κατασκευής του, σύμβαση κατασκευής με ανάδοχο, ορισμός επιβλέποντος Μηχανικού, πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής του έργου, ποσοτικές ή ποιοτικές καταμετρήσεις των εργασιών, εντάλματα πληρωμής ή οποιαδήποτε άλλη διαδικασία έγκρισης, ανάθεσης, κατασκευής και πληρωμής Δημοτικού έργου και οι υπηρεσίες μας δεν εμπλέκονται με την κατασκευή και την επίβλεψή του.

Στην αγωγή περιέχονται αιτιάσεις για πλημμελή κατασκευή και παράλειψη αναγκαίας εποπτείας από το Δήμο, χωρίς όμως να προσδιορίζονται οι «οφειλόμενες αυτές παραληφθείσες εργασίες» συντήρησης της οδού, ούτε από πού προκύπτει ότι η οδός είναι δημοτική και πως περιήλθε στο Δήμο, ούτε συνδέεται αιτιωδώς η όποια δήθεν παράλειψη με την προκληθείσα ζημία.

Το Δικαστήριο έκρινε ότι η αγωγή, κατά το μέρος που στρέφεται κατά του Δήμου, υπάγεται στη δικαιοδοσία των Διοικητικών Δικαστηρίων, καθώς οι δήθεν παραλείψεις των οργάνων αυτού, τελέσθηκαν σε συνάρτηση προς την οργάνωση και λειτουργία της δημόσιας υπηρεσίας του και δεν συνδέονται με την ιδιωτική διαχείριση της περιουσίας του και απέρριψε αυτή ως απαράδεκτη ελλείψει δικαιοδοσίας.

Εκκρεμής υπόθεση του γραφείου μας.

 

 

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s