Εξωδικαστικός μηχανισμός του Ν. 4469/2017

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ

 

Ο εξωδικαστικός μηχανισμός, έτσι όπως προβλέπεται στο Ν. 4469/2017, αποτελεί μία νέα δομημένη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης χρηματικών οφειλών, του οποίου οι καινοτομίες σε σχέση με παλαιότερες προσπάθειες ρυθμίσεων των οφειλών όσων έχουν την πτωχευτική ικανότητα, έγκεινται στο ευρύ πεδίο εφαρμογής του, στην πρόσβαση των συμμετεχόντων στην διαδικασία ελεύθερης διαπραγμάτευσης, στην στόχευση της βιωσιμότητας των εταιρειών, στην ευελιξία του δημοσίου ως πιστωτή και στην προστασία των μικρών επιχειρήσεων.

 

Ο εξωδικαστικός μηχανισμός αφορά την ρύθμιση χρηματικών οφειλών προς οποιονδήποτε πιστωτή, οι οποίες προέρχονται είτε από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας είτε από άλλη αιτία (όσον αφορά κυρίως τις ατομικές επιχειρήσεις οι οφειλές των οποίων επιβαρύνουν την επιχειρηματική του δραστηριότητα, την στιγμή που η ίδια η ατομική επιχείρηση αποτελεί την κύρια πηγή εσόδων για την αποπληρωμή των πάσης φύσεως οφειλών του επιχειρηματία).

 

Οι βασικές προϋποθέσεις υπαγωγής στον εν λόγω μηχανισμό, οι οποίες πρέπει να πληρούνται σωρευτικά είναι ότι οι οφειλέτες πρέπει: 1) να έχουν συνολικό ύψος οφειλών προς όλους τους πιστωτές (δημόσιο και ιδιώτες) άνω των 20.000,00 €, 2) να διαθέτουν πριν υποβάλουν την αίτησή τους σε μία τουλάχιστον από τις τρεις τελευταίες χρήσεις είτε θετικά αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων είτε θετική καθαρή θέση (equity) και 3) είτε να έχουν οφειλές από δάνειο με καθυστέρηση τουλάχιστον τριών μηνών κατά την 31-12-2016 είτε οφειλές από δάνειο που ρυθμίστηκε μετά την 1η Ιουλίου 2016 είτε ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο αι δεν έχουν ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα μέχρι 31-12-2016, είτε έχουν εκδώσει επιταγές που σφραγίστηκαν κατά την 31-12-2016, είτε έχουν εκδοθεί διαταγές πληρωμής ή δικαστικές αποφάσεις σε βάρος τους λόγω ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων κατά την 31-12-2016.

Ο Ν. 4469/2017 προβλέπει και τις ακόλουθες εξαιρέσεις υπαγωγής των οφειλετών: 1) όταν εκκρεμεί αίτηση υπαγωγής στο Ν. 4307/2014 (Νόμος Δένδια) ή στις διατάξεις του πτωχευτικού κώδικα (εκτός αν υπάρξει παραίτηση), 2) αν έχει εκδοθεί απόφαση για μία από τις παραπάνω περιπτώσεις ή έχει συζητηθεί η υπόθεση και εκκρεμεί η έκδοση δικαστικής απόφασης, 3) αν ο οφειλέτης έχει διακόψει την επιχειρηματική του δραστηριότητα (εκτός αν αναβιώσει), 4) αν ο οφειλέτης δεν έχει φορολογική κατοικία στην Ελλάδα και 5) αν έχει καταδικαστεί για οικονομικό αδίκημα εφόσον η καταδίκη τελεί σε αιτιώδη συνάφεια με την επιχειρηματική του δραστηριότητα.

Εφόσον πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις και εφόσον ο οφειλέτης δεν εμπίπτει σε καμία από τις ανωτέρω εξαιρέσεις, προχωρά (τόσο εκείνος όσο και οι συνοφειλέτες) μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, η οποία άνοιξε στις 3 Αυγούστου, στην υποβολή της αίτησής του με την ταυτόχρονη υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Προσοχή ο κάθε οφειλέτης έχει δικαίωμα μόνο μία φορά στην υποβολή της αίτησης και για αυτό θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την συμπλήρωσή της. Μετά την οριστικοποίηση της υποβολής διορίζεται ένα συντονιστής από το επίσημο μητρώο συντονιστών του ΕΓΔΙΧ, ο οποίος και θα αναλάβει, με τρόπο ουδέτερο και αμερόληπτο, την διεκπεραίωση της διαδικασίας (κοινοποίηση αποσπάσματος της αίτησης στους πιστωτές, έλεγχο πληρότητας της αίτησης της, πρόσκληση για διαπραγμάτευση, έλεγχο απαρτίας, σύνταξη πρακτικού αποτυχίας ή σύμβασης αναδιάρθρωσης κλπ). Κατά την διαδικασία της διαπραγμάτευσης υπάρχει περίπτωση να ζητηθεί από τους πιστωτές η σύνταξη έκθεσης βιωσιμότητας της επιχείρησης από κάποιον εμπειρογνώμονα (αυτό ουσιαστικά αποτελεί και την μεγαλύτερη δαπάνη καθώς εφόσον επιτευχθεί συμφωνία, το κόστος βαρύνει τον οφειλέτη).

Η σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών (τελική συμφωνία εφόσον επιτευχθεί) θα πρέπει να διέπεται από τους ακόλουθους κανόνες: διατηρούνται τα δικαιώματα των προνομιούχων πιστωτών, δεν χειροτερεύει η θέση των πιστωτών, η αποπληρωμή των οφειλών πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση με την αξία ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη – συνοφειλέτη, διανέμεται συμμέτρως στους πιστωτές ποσά και λοιπά ανταλλάγματα κατά το μέρος των απαιτήσεών τους που παραμένει ανεξόφλητο και ως προς την ρύθμιση των απαιτήσεων του Ελληνικού Δημοσίου, των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και των ΝΠΔΔ θα πρέπει η αποπληρωμή να είναι κατ΄ ανώτατο σε 120 δόσεις με μηνιαία δόση τουλάχιστον 50,00 €, χωρίς να προβλέπεται σε καμία περίπτωση περίοδος χάριτος.

Τα οφέλη που μπορεί να αποκομίσει ο οφειλέτης από την όλη διαδικασία είναι ότι προβλέπονται λύσεις ρύθμισης των χρεών σε μακροχρόνιες δόσεις και διαγραφή βασικής οφειλής – κεφαλαίου. Επίσης, αναστέλλονται με την υποβολή της αίτησης όλα τα καταδιωκτικά μέτρα καθώς και η λήψη οποιουδήποτε ασφαλιστικού μέτρου κατά της περιουσίας του οφειλέτη και τέλος ο οφειλέτης θα μπορεί να λαμβάνει φορολογική ενημερότητα.

 

Δικηγορικό Γραφείο

Απόστολου Τάσση

Ουρανία Σιάρκου

Σοφίας Πάτση

Βασιλείου Μπότσιου

Κωνσταντίνας Τάσση

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s