ΔΙΑΤΑΓΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥ ΥΠΕΡ ΟΤΑ –  ΑΣΚΗΣΗ ΑΝΑΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΚΑΤ’ ΑΥΤΗΣ – ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

 

(Άρθρα 637 επ, 686 επ ΚΠολΔ, 933 ΚπολΔ, 281, 288, 340-342 ΑΚ)

Προσωρινό αρχείο μας

 

Ο καθ’ ου ΟΤΑ εντολέας μας, μίσθωσε ακίνητο της ιδιοκτησίας του στην αιτούσα Τουριστική – Εμπορική εταιρία, κατόπιν διενέργειας διαγωνισμού, για χρονικό διάστημα έξι ετών. Η αντίδικος οχλήθηκε κατ’ επανάληψη να εξοφλήσει τα οφειλόμενα μισθώματα και κατόπιν αυτού ο ΟΤΑ προέβη σε έκδοση δγης απόδοσης μισθίου. Μετά την έκδοση δτγς απόδοσης, παρασχέθηκε στην αντίδικο νέα παράταση καταβολής του μισθώματος. Η αιτούσα άσκησε ανακοπή κατά της δτγς απόδοσης μισθίου, και αίτηση αναστολής εκτέλεσης.

Πρώτος λόγος ανακοπής της αιτούσας ήταν η ολοσχερής εξόφληση των οφειλόμενων μισθωμάτων. Η καταβολή έγινε σε μεταγενέστερο χρονικό σημείο της εκδόσεως της δτγς. Το Δικαστήριο απέρριψε το λόγο ως αβάσιμο. Ενδεχομένως θα μπορούσε να προβληθεί λόγος ανακοπής κατά της εκτέλεσης, κατ’ άρθρο 933 ΚπολΔ.

Δεύτερος λόγος ανακοπής της αιτούσας ήταν η πρόσκαιρη αδυναμία καταβολής των μισθωμάτων, ως αποτέλεσμα της ευρύτερης οικονομικής κρίσης της χώρας. Το Δικαστήριο απέρριψε το λόγο ως αβάσιμο. Η επικαλούμενη οικονομική δυσχέρεια της αιτούσας μισθώτριας, σε οποιαδήποτε αιτία και αν οφείλεται, δεν αποτελεί εύλογη αιτία μη καταβολής του μισθώματος και δεν την απαλλάσσει από τις συνέπειες της υπερημερίας. Η εκπλήρωση του συμβατικού όρου δεν έρχεται σε αντίθεση με την αρχή της καλής πίστης, όταν η άσκηση του δικαιώματος σχετίζεται με ανάλογο ουσιώδες συμφέρον του δανειστή.

Τρίτος λόγος ανακοπής της αιτούσας ήταν η καταχρηστική άσκηση δικαιώματος του ΟΤΑ. Το Δικαστήριο απέρριψε το λόγο ως αβάσιμο. Καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης η αιτούσα κατέστη επανειλημμένως υπερήμερη ως προς την καταβολή του οφειλόμενου μισθώματος. Η επανειλημμένη παραβίαση του ουσιώδους όρου της σύμβασης σε συνδυασμό με την υποχρέωση του καθ’ ου για χρηστή διαχείριση της περιουσίας του, ουδόλως επιφέρουν καταχρηστική άσκηση δικαιώματος από αυτόν. Επιπλέον δεν πιθανολογείται καμία ανεπανόρθωτη βλάβη της αιτούσας από την εκτέλεση της προσβαλλόμενης διαταγής, καθόσον ο καθ’ ου έχει ήδη προβεί σε παραίτηση από το δικαίωμα του ως προς την εκτέλεση της ως άνω δτγς.

Με βάσει το παραπάνω σκεπτικό, το Δικαστήριο απέρριψε καθ’ ολοκληρία την αίτηση αναστολής της αιτούσας επί της ανακοπής κατ’ αρθρ. 642 ΚΠολΔ.

 

Υπόθεση του γραφείου μας.

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s